Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW chính hãng

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 523i, 520i, 528i E60, E61- 16117373503

Các mã sản phẩm tương thích:

16117373503 – 16 11 7 373 503 – 16146764141 – 16 14 6 764 141 – 16146766150 – 16 14 6 766 150
Mã Bosch:
0580314546 – 0 580 314 545 – 0580314545 – 0 580 314 546
Các dòng xe tương thích:

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 523i, 520i, 528i E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 525i, 530i, 535i, 540i, 545i E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 550i, M5, 520d, 525d, 530d, 535d E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 630Ci, 630i, 645Ci E63, E64
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 650i, M6, 635d E63, E64

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 525i, 530i, 535i, 540i, 545i E60, E61

Các mã sản phẩm tương thích:

16117373503 – 16 11 7 373 503 – 16146764141 – 16 14 6 764 141 – 16146766150 – 16 14 6 766 150
Mã Bosch:
0580314546 – 0 580 314 545 – 0580314545 – 0 580 314 546
Các dòng xe tương thích:

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 523i, 520i, 528i E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 525i, 530i, 535i, 540i, 545i E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 550i, M5, 520d, 525d, 530d, 535d E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 630Ci, 630i, 645Ci E63, E64
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 650i, M6, 635d E63, E64

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 550i, M5, 520d 525d, 530d 535d E60 E61 – Mã SP: 16117373503

Các mã sản phẩm tương thích:

16117373503 – 16 11 7 373 503 – 16146764141 – 16 14 6 764 141 – 16146766150 – 16 14 6 766 150
Mã Bosch:
0580314546 – 0 580 314 545 – 0580314545 – 0 580 314 546
Các dòng xe tương thích:

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 523i, 520i, 528i E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 525i, 530i, 535i, 540i, 545i E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 550i, M5, 520d, 525d, 530d, 535d E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 630Ci, 630i, 645Ci E63, E64
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 650i, M6, 635d E63, E64

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 550i, M5, 520d 525d, 530d 535d E60 E61 – Mã SP: 16117373503

Các mã sản phẩm tương thích:

16117373503 – 16 11 7 373 503 – 16146764141 – 16 14 6 764 141 – 16146766150 – 16 14 6 766 150
Mã Bosch:
0580314546 – 0 580 314 545 – 0580314545 – 0 580 314 546
Các dòng xe tương thích:

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 523i, 520i, 528i E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 525i, 530i, 535i, 540i, 545i E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 550i, M5, 520d, 525d, 530d, 535d E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 630Ci, 630i, 645Ci E63, E64
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 650i, M6, 635d E63, E64

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 630Ci, 630i, 645Ci E63, E64 – Mã SP: 16117373503

Các mã sản phẩm tương thích:

16117373503 – 16 11 7 373 503 – 16146764141 – 16 14 6 764 141 – 16146766150 – 16 14 6 766 150
Mã Bosch:
0580314546 – 0 580 314 545 – 0580314545 – 0 580 314 546
Các dòng xe tương thích:

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 523i, 520i, 528i E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 525i, 530i, 535i, 540i, 545i E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 550i, M5, 520d, 525d, 530d, 535d E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 630Ci, 630i, 645Ci E63, E64
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 650i, M6, 635d E63, E64

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 650i, M6, 635d E63, E64 – 16117373503

Các mã sản phẩm tương thích:

16117373503 – 16 11 7 373 503 – 16146764141 – 16 14 6 764 141 – 16146766150 – 16 14 6 766 150
Mã Bosch:
0580314546 – 0 580 314 545 – 0580314545 – 0 580 314 546
Các dòng xe tương thích:

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 523i, 520i, 528i E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 525i, 530i, 535i, 540i, 545i E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 550i, M5, 520d, 525d, 530d, 535d E60, E61
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 630Ci, 630i, 645Ci E63, E64
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 650i, M6, 635d E63, E64

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 740i, 750i, Li, 760i, Li – 16117217261

Các mã sản phẩm tương thích:

16117217261 – 16 11 7 217 261 – A2C53343541Z – 2C53343541Z
Các dòng xe tương thích:

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 740i, 750i, Li, 760i, Li
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW Alpina B7, ActiveHybrid 7, 740Ld, 740Li

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW Alpina B7, ActiveHybrid 7, 740Ld, 740Li – 16117217261

Các mã sản phẩm tương thích:

16117217261 – 16 11 7 217 261 – A2C53343541Z – 2C53343541Z
Các dòng xe tương thích:

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW 740i, 750i, Li, 760i, Li
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW Alpina B7, ActiveHybrid 7, 740Ld, 740Li

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW X3 F25 – 16117195464

Các mã sản phẩm tương thích:

16117195464 – 16 11 7 195 464 – 16117195463 – 16 11 7 195 463
16 11 7 195 467 – 16117195466 – 16 11 7 195 466 – 16117195467
16117204762 – 16 11 7 204 762 – 16117204764 – 16 11 7 204 764
Các dòng xe tương thích:

Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW X3 F25
Bơm xăng (nhiên liệu) xe BMW X5 E70, X6 E71, E72

Rate this post

HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐẦU TIÊN BÌNH LUẬN

Bạn hãy phản hồi dưới đây

Your email address will not be published.


*